Usein vain perinpohjaisen tarvekartoituksen ja hyvän suunnittelun myötä on mahdollista saada käyttöönsä omia tarpeita vastaava, kustannustehokas ja toimintavarma perävaunu.

Tämä artikkeli tarjoaa läpileikkauksen perävaunun ja päällirakenteen hankinnasta ja tarjoaa linkkien kautta kattavasti oppaita, esimerkkejä ja muuta lisäluettavaa aiheen ympäriltä.

Ajotarpeen mukaisen kaluston valinta

Kuljetuskalustoa hankitaan poikkeuksetta aina johonkin tiettyyn ajotarpeeseen. Kuljetettava materiaali sanelee monesti sen, minkä tyyppistä perävaunua tai päällirakennetta on tarpeen hankkia.

Topliftin tuotevalikoima kattaa ratkaisut hyvin monen tyyppisiin ajotarpeisiin.

Kalustoratkaisun lopullisessa toteutuksessa huomioidaan kuljetettavan materiaalin lisäksi purku- ja lastauspaikat, sekä muut kalustolla tehtäville ajosuoritteille ominaiset seikat. Täysin ajotarpeen mukaan suunnitellut perävaunut ovat yleensä taloudellisimpia ja tehokkaimpia ratkaisuja niin pitkiin kuin lyhyempiin ajoihin.

Ajosuoritteet vaikuttavat kaluston tehokkuuteen ja ajojen tuottavuuteen.

Toplift - päällirakenteen hankinta

Päällirakenteen ja perävaunun hankintaprosessi

Raskaan kaluston hankinta on aina merkittävä investointi, joka parhaimmillaan tuottaa kuljetusyritykselle arvoa monien vuosien ajan. Perävaunun tai päällirakenteen hankinnan onnistumisen kannalta itse ostoprosessi on ratkaisevan tärkeä.

Etene hankintaprosessissa näin

  • Kartoita parhaat valmistajat, kysy suosituksia.
  • Kerro valmistajalle erityisvaatimuksistasi kalustolle ja tarpeet lisävarusteille.
  • Pyydä valmistajilta tarjoukset kirjallisina.
  • Anna valmistajalle aikaa kerätä tietoa tarjousta varten.
  • Tee tilaus.
  • Käy tilausvahvistus läpi ennen hyväksymistä.
  • Pyydä apua rahoitustarjousten kyselyyn hyvissä ajoin.
  • Tarjoa vanhaa kalustoasi vaihtoon.
  • Varaa aikaa toimituspäivälle – noudossa voidaan tehdä viimeiset säädöt.
  • Varmista mahdollisuus huolloille ja korjauksille.

Oppaat päällirakenteen hankintaan

Perävaunun hankinta etenee hyvin loogisesti ja olemmekin laatineet ostajan tueksi sarjan maksuttomia oppaita, joka jokaisen perävaunun tai päällirakenteen hankintaa harkitsevan kannattaa lukea läpi.

Opas päällirakenteen hankintaan

Lue oppaasta, mitä kaikkea hankinnassa pitäisi ottaa huomioon tai miten kalustosta saadaan paras hyöty irti. Oppaassa käsitellään mm. tarvekartoitusta, kilpailutusta, kaluston suunnittelua ja muita ostajan kannalta tärkeitä asioita.

Opas pressukapellin hankintaan

Jos olet hankkimassa kapellikalustoa, sinun kannattaa lukea myös toinen oppaamme, joka käsittelee pressukapellin hankintaa.

Voit ladata ilmaisen kapellikaluston ostajan oppaan tältä sivulta.

Mistä löydän perävaunulleni päällirakentajan?

Itselle sopivan päällirakentajan tai perävaunuvalmistajan löytyminen voi vaatia viitseliäisyyttä ja aikaa, mutta tietoa eri valmistajista on saatavilla internetissä sekä alan lehdissä ja sosiaalisen median kanavissa. Kuljetusalalla puskaradio toimii erinomaisesti, joten kysy rohkeasti vinkkejä muilta kuljetusalan ihmisiltä.

Päällirakentajat ja perävaunuvalmistajat tulevat tutuksi palveluja vertaillessa ja viimeistään tarjouspyyntöjen myötä. Muistathan aina pyytää päällirakentajilta tarjoukset kirjallisina. Lue ilmaisesta ostajan oppaasta lisää vinkkejä tarjousvaiheeseen.

Toplift - päällirakenteen hankinta

Tarvekartoitus perävaunun suunnittelun pohjana

Suunnittelun merkitys on oleellinen raskaan kaluston hankinnassa. Hyvin suunnitellulla kuljetuskalustolla on paras käytettävyys, mutta myös pitkä elinkaari sekä hyvä jälleenmyyntiarvo.

Käyttötarpeiden ja olemassa olevan kaluston kartoitus pyritään tekemään hyvin perusteellisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ajettavaan materiaaliin, lastaus- ja purkutapoihin sekä olemassa olevaan kalustoon liittyvillä kysymyksillä perävaunun valmistaja pyrkii kartoittamaan kalustolle asetetut erityisvaatimukset sekä yhteensopivuuden olemassa olevaan kuljetuskalustoon.

Jokaisella kuljetusyrityksellä on omat toimintamallinsa ja tyypillisesti ne poikkeavat hyvin paljon eri yritysten kesken. On tärkeää, että valmistaja saa kaiken tarvittavan tiedon kuljetusliikkeen erityistarpeista ja toimintamalleista kartoitusvaiheessa.

Tarvekartoitus on keskeinen osa Topliftin palveluketjua. Uuden kaluston toimituksissa ennakkokartoitus on varsin perusteellinen, koska sillä varmistetaan paras mahdollinen käytettävyys ja huollettavuus.

Perävaunutyypin valinta

Kartoituksen pohjalta syntyy näkemys myös kaluston tyypistä eli onko lopputuote pressukapelli, elementtikuljetusperävaunu, ketjupurkuvaunu, seinänouseva perävaunu, rahtilava, sivukippaava perävaunu vai erikoisperävaunu.

Suurin osa Topliftin toteuttamista tuotteista on pressukapelleja. Pressukapelli on monikäyttöinen perävaunu kappaletavaran kuljetuksiin, koska sitä voidaan lastata sivusta tai yläkautta. Myös joidenkin massatavaroiden kuljetuksiin voidaan valmistaa kapellivaunuja. Lopulliseen toteutukseen valittava pressukapellivaunutyyppi riippuu täysin ajotarpeesta.

Ketjupurkavat ja seinänousevat perävaunut valmistetaan Topliftillä kestämään vaativissakin olosuhteissa. Kuljetettavan materiaalin ja kuljetusolosuhteiden perusteella valitaan ketjupurkuvaunun runkorakenne, komponentit, purkumoottorit ja koneikko. Lue ketjupurkavien vaunujen valmistuksesta lisää täältä.

Ketjupurkavien perävaunujen osalta erityisesti hakevaunujen valmistuksessa pyritään optimoimaan vaunun tilavuus ja omamassa. Hakevaunun on oltava mahdollisimman kevyt, koska hakkeen siirtomatka on tyypillisesti kohtuullisen pitkä. Turve- ja metsähakevaunun on oltava kestävä, koska tiestön kunto ja keliolosuhteet ovat vaativia.

Eri perävaunutyypeistä, niiden käyttökohteista ja lisävarusteista voit lukea tarkemmin tuotesivuiltamme.

Toplift - päällirakenteen hankinta

Perävaunun mitoitus

Perävaunun mitoitusta, omamassaa ja runkoa voidaan optimoida käyttötarpeen mukaan. Oikein mitoitettu lopputuote on yleensä hyötykuormaltaan paras mahdollinen ja käytävyydeltään erinomainen.

Kuljetuskaluston mitoituksen raamit asettaa tieliikennelaki, jossa määritellään mm. ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat. Asetus uusista ajoneuvoyhdistelmien mitoista astui voimaan vuonna 2019 ja tuorein tieliikennelaki sai lain voiman vuonna 2020.

Laki on mahdollistanut aiempaa pidempien, tilavuudeltaan suurempien ja uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien valmistuksen. Tämän vuoksi tieliikenteessä nähdään yhä enenevissä määrin korkean kapasiteetin HCT-kuljetuskalustoa.

Perävaunun lisävarusteet

Perävaunun hankinnan yhteydessä kannattaa miettiä myös tarpeet lisävarusteille. Asianmukaisilla lisävarusteilla voidaan tehostaa työntekoa sekä lisätä kaluston monipuolisuutta ja turvallisuutta.

Kuormausnosturi tai tasonostolaite on usein hyvin kannattava lisävarusteinvestointi uuden perävaunun hankinnan yhteydessä.

Kuormausnosturi säästää aikaa purku- ja lastaustöissä ja se mahdollistaa monien täydentävien töiden tekemisen. Katso, mitä asioita kuormausnosturin valinnassa kannattaa huomioida.  

Toplift - päällirakenteen hankinta
Toplift – tasonostolaitteet monipuolisiin ajoihin

Tasonostolaitteet

Tasonostolaitteet mahdollistavat erilaisten kuormatilojen käytön samalla autolla – esimerkiksi ajot kappaletavaran ajosta lämpösäädeltyihin kuljetuksiin voidaan tehdä yhdellä autolla. Tasonostolaitteet jaetaan rakenteensa puolesta kolmeen eri ryhmään, joita ovat: nollalaite, kippaava tasonostolaite ja hydraulinen tasonostolaite.

Lue tästä artikkelista lisää erilaisista tasonostolaitteista sekä niiden vaatimuksista alustalle.

Työn tuottavuuden ohessa turvallisuusominaisuuksien parantaminen on keskeistä lisävarustetarvetta kartoitettaessa. Monesti pelkästään ohjauksien etäkäytöt vähentävät kuljettajan tarvetta liikkua vaunun ympärillä, mikä vähentää vaikkapa liukastumisriskiä lastaus- ja purkupaikoilla.

Lue, kuinka lisävarusteilla voidaan parantaa kaluston käytettävyyttä ja turvallisuutta talvikelissä.

Opas päällirakenteen hankintaan

Iskeekö sinulle lukuisten kysymysten äärellä rimakauhu hankinta-asioissa?

Ei hätää, me tarjoamme sinulle veloituksetta ostajan oppaan, joka varmasti auttaa sinua onnistumaan raskaan kaluston perävaunun ja päällirakenteen hankintaprosessissa!