1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Toplift Finland Oy

Y-tunnus: 2349071-9 

Postiosoite: Hopeatie 2, 54100 Joutseno

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: Janne Ikäheimonen
Postiosoite: Hopeatie 2, 54100 Joutseno
Puhelin: 020 7669 217
Sähköposti: 

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • yhteyden ottaminen
  • mahdollisesti muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeella.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei koko rekisterin osalta synny. Manuaalisesti käsiteltäviä tietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn ja arkistolain edellyttämän säilytysajan jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.