26.1.2022

Toplift Finland Oy – historiasta nykypäivään (OSA II)

Toplift Finland Oy perustettiin vuonna 1992 ja se jatkaa nykyisen toimitusjohtajan Janne Ikäheimosen ukin, seppä Jaakko Johannes Pulkkisen jo 1950-luvulla aloittamaa yritystarinaa. 30 toimintavuotensa aikana Topliftistä on kasvanut menestyvä yritys, joka tunnetaan laadusta, luotettavuudesta ja jatkuvasta toimintansa kehittämisestä.

Lue yrityshistoriikin osa I ajasta ennen varsinaisen Toplift Finland Oy:n syntyä!

Topliftin Finland Oy:n synty

Taisto ja Riitta-Liisa Ikäheimonen, Jari Ikonen ja Reijo Lappalainen perustivat Toplift Finland Oy:n vuonna 1991. Topliftin toiminta alkoi varsinaisesti 2.1.1992 vuokratiloissa kuuden henkilön voimin. Yritys jatkoi JOKA:n toimintaa raskaan liikenteen kuljetuskaluston sekä nosto- ja siirtolaitteiden toimittajana.

Aikaisempi osaaminen ja kokemus siirtyivät omistajien ja alkuvaiheen työntekijöiden mukana uuteen yritykseen. Ensimmäiset kaupat suuntautuivat Maailmanpankin rahoittamiin yhteistyökohteisiin Afrikkaan, minkä vuoksi yhtiölle haluttiin kansainväliseen toimintaan sopiva, yrityksen toimintaa kuvaava nimi.

Yritykselle laatu on ollut alusta asti tärkeä tekijä ja yrityksen nimen alkuosan haluttiin antavan kuva laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta, joten nimen alkuosaksi valikoitui sana Top. Toimintaan liittyi alkuvaiheessa paljon nostolaitteiden asennuksia huoltoja ja korjauksia, jonka vuoksi oli luontevaa että nimen loppuosa kuvasi nostoihin liittyvää liiketoimintaa. Näin ollen yrityksen nimeksi muodostui TopLift. 

Pari ensimmäistä vuottaan Toplift rakensi kuljetuskalustoa Afrikkaan ja toimi huoltokorjaamona kotimaisille asiakkaille. Vuoden 1992 lopussa yhtiö osti oman hallin Joutsenon Lampikankaan teollisuusalueelta perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun. Näin kylvettiin siemeniä tulevalle kasvulle.

Toplift Finland Oy:n yrittäjäkolmikko: silloinen toimitusjohtaja Taisto Ikäheimonen (vas), hallintopäällikkö Riitta-Liisa Ikäheimonen ja tekninen johtaja Jari Ikonen.

Rakentamisen ja kasvun aika

Vuosina 1993–1994 toimintaa alettiin laajentaa korjaus- ja huoltotoiminnasta uusien tuotteiden valmistukseen. Ensimmäinen oma tuote näki päivänvalon 20.12.1993, kun asiakkaalle luovutettu perävaunuyhdistelmä ajoi porteista ulos. Alusta ostettiin Komelta ja ketjupurkava kori tehtiin perävaunun päälle itse.

Vain muutamaa kuukautta myöhemmin kaikki muuttui, kun tuli tuhosi Topliftin tuotantotilat täysin. Perjantai-iltana 11.3.1994 juuri työajan päättymisen aikaan syttyi hitsauskipinästä räjähdysmäinen palo, joka poltti käyttökelvottomaksi yhtiön vaihto- ja käyttöomaisuuden, toimitilat sekä kuusi uutta kuorma-autoa. Yksi työntekijä sai vakavia palovammoja, mutta selvisi onneksi raskaiden hoitojen jälkeen. Muilta henkilövahingoilta vältyttiin. 

Tulipalokaan ei lannistanut yritteliästä väkeä. Tuotanto oli tauolla vain seuraavan maanantain, ja jo tiistaina työ jatkui toisissa tiloissa. Varsinaisia uusia toimitiloja rakennettiin seuraavat 12 viikkoa. Kiitos hyvän vakuutusturvan sekä henkilöstön lujan tahdon ja yhteistyön Toplift nousi tuhkasta entistä vahvempana. Omia tuotteita – nuppeja, uusia perävaunuja ja yhdistelmiä – saatettiin portista pihalle entistä säännöllisemmin.

Investoinnit raskaan kaluston huolto-korjaamoon

Kotimaan markkinassa Toplift Oy toimi alkuun raskaan kaluston huolto–korjaamona ja painotus siirtyi vähitellen omaan uudistuotantoon. Vuonna 1998 aktiivinen kehitys kohdistui jälleen huolto-, korjaus- ja varaosatoimintoihin.

Korjaamotoimintaa laajennettiin merkittävästi, kun erillinen yhdeksänpaikkainen korjaamorakennus varusteineen otettiin käyttöön. Avajaisia vietettiin 22.8.1998. Tilaa saatiin kerrasta 1000 m2, mikä mahdollisti tulevan toiminnan kehittämisen pitkäksi aikaa.

Yhtiön sijainnin vuoksi Venäjän markkina on ollut aina keskeinen yhtiön toiminnalle. Itäkuljetusten reitit kulkevat luontevasti Lappeenrannan ja Joutsenon ohi, minkä vuoksi autoja pysähdytään huoltamaan Topliftille.

Vain hetki korjaamon avajaisten jälkeen ruplan arvo romahti, mikä tarkoitti isoa iskua venäläisten asiakkaiden ostovoimalle. Venäläisasiakkaiden katoamista kompensoi kotimaan kasvava kysyntä. Ruplan romahdus ei lopulta juurikaan vaikuttanut korjaamon toimintaan – ainakaan kielteisesti!

Vuonna 1998 Topliftille myönnettiin maakunnallinen yrittäjäpalkinto, joka jaetaan maakunnan hyväksi esimerkillisesti tehdystä yritystoiminnasta. Toplift oli tuolloin nuorin yritys, joka on saanut tämän palkinnon. Vastaava palkinto myönnettiin aikanaan myös JOKA OY:lle. 

Investointeja huolto-korjaamoon jatkettiin vuonna 2004, kun korjaamoa laajennettiin. Samalla yhtiön käyttöön rakennettiin dynamometrikatos ja jarruosaamista kehitettiin merkittävästi.

Kolmas sukupolvi Topliftin ratissa

Vuonna 2007 käynnistettiin yrityksen historian toinen sukupolvenvaihdos. Järjestelyn osana perustettiin Kiinteistö Huutolaispoika Oy hallinnoimaan yrityksen kiinteistöomaisuutta ja Toplift Finland Oy jatkoi puhtaasti liiketoimintayhtiönä. Samoihin aikoihin kiinteistöyhtiö osti myös viereisen tontin Topliftin käyttöön, jolloin yhtiö sai uusia varastotiloja ja pystyi tehostamaan sitä kautta toimintaansa.

Yritysjärjestelyiden ja toimitusjohtajakokeilujen jälkeen vuonna 2012 Janne Ikäheimonen otti vastaan Toplift Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. 

Janne oli aloittanut uransa Topliftillä 12-vuotiaana ”kesäpoikana” eli tuotannon ja korjaamon avustavana työntekijänä vuonna 1994 ja on siitä lähtien kuulunut yrityksen kalustoon. Työura eteni opintojen ja työkokemuksen karttuessa sähkö- ja elektroniikka-asentajaksi korjaus- sekä laiteasennustehtäviin sekä myöhemmin insinööriopintojen myötä työnjohdon kautta korjaamopäälliköksi – ja lopulta toimitusjohtajaksi. Työtaustansa ansiosta Janne tunteekin talon, sen toiminnan ja asiakaskunnan paremmin kuin omat taskunsa – ja on hyväksytty työyhteisöön ”yhtenä meistä”.

Kaikki Ikäheimoset samassa työpaikassa yhtä aikaa kesällä 1999.

2010-luvun alun taantuma jättää jälkensä

Jannen aloittaessa toimitusjohtajan tehtävässä toimiala kärsi vielä suuresti vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkiseurauksista. Kalustonvalmistajien liikevaihdot olivat romahtaneet yli 40 % ja Topliftissäkin vyötä jouduttiin kiristämään kerta toisensa jälkeen. Kannattavuutta haettiin sisäistä toimintaa kehittämällä ja pienen yrityksen resurssit hupenivat entisestään. 

Tuore toimitusjohtaja joutui YT-neuvotteluista toiseen ja taistelu kannattavuudesta oli jatkuvaa. Toplift on aina ollut tunnettu sekä tuotteidensa että toimintansa laadusta, mutta laatu näkyy myös hinnassa. Lamasta hiljalleen toipuva asiakaskuntakin oli tiukoilla, ja hinta vaikutti vääjäämättä kysyntään.

Heikon kannattavuuden takia viestikapulan vaihto Taistolta Jannelle oli suunniteltua hitaampaa. Taisto jatkoi työtään myynnin ja markkinoinnin parissa – ja toimi samalla nuoren toimitusjohtajan tärkeänä tukena. 

Huutolaispoika Oy

Sukupolvenvaihdos ja pitkittynyt vaikea suhdannetilanne johtivat yritysjärjestelyiden kautta siihen, että Toplift Oy on tänä päivänä 100-prosenttisesti Kiinteistö Huutolaispoika Oy:n omistama. Huutolaispojan omistavat edelleen Ikäheimosen perheen Taisto ja Riitta-Liisa, heidän lapsensa Tuuli, Jaska ja Janne sekä Jari Ikonen.

Taisto ja Riitta-Liisa Ikäheimonen ovat aktiivisina eläkeläisinä edelleen mukana yrityksen toiminnassa, Taisto kokopäiväisesti ja Riitta-Liisa talouteen ja hallintoon liittyvissä tehtävissä.  Yrityksessä on Jannen sekä tuoreilla voimilla täydennetyn hallituksen johdolla käynnistetty uudistumisen aikakausi.

Maailma pysähtyy 2020 murroksessa

Uuden vuosituhannen alun koronapandemia loi epävarmuutta ja nakersi maamme ja maailman taloutta. Tämä toisaalta antoi sisua yrittämiseen ja katse suunnattiin tulevaisuuteen, missä haasteita näyttää riittävän. Toplift on aikoinaan selvinnyt hankalammistakin paikoista.

Ulkoisten mahdollisuuksien kaventuessa Toplift lisäsi panoksia näkyvyyden parantamiseen ja sisäisen toimintansa kehittämiseen. Alkuvuodesta 2021 yrityksessä otettiin käyttöön ISO 9001:2015-toimintajärjestelmä, jonka myötä Toplift sai Finlog Audit Oy:n myöntämän PKY-LAATU-sertifikaatin. 

Keskittyminen laatuun ja oman tekemisen määrätietoiseen kehittämiseen näkyi myös keväällä tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Saatu palaute luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen, mutta alleviivaa myös kehityskohtia, joiden eteen yrityksessä tehdään työtä jatkossa.

Vuonna 2021 Toplift täytti 30 vuotta ja merkkipäivää vietettiin, kuinkas muuten kuin työn merkeissä!


Yrityshistoriikin ensimmäisessä osassa käydään läpi Topliftin nykyisen toimitusjohtajan Janne Ikäheimosen ukin, seppä Jaakko Johannes Pulkkisen 1950-luvulla aloittamaa yritystarinaa, joka johti Toplift Finland Oy:n syntyyn vuonna 1991.

Lue historiikin ensimmäinen osa: Toplift Finland Oy – historiasta nykypäivään (OSA I)

Jaa: