16.7.2020

Korkean kapasiteetin HCT-yhdistelmät ovat yleistyneet tieliikenteessä

Uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 voimaan astui myös HCT-määräys, jolla on määritetty aiempaa pidempien ja uudentyyppisten ajoneuvoyhdistelmien tarkemmat tekniset vaatimukset. Mutta mitä ovat HCT-yhdistelmät ja millaiseen käyttöön HCT-kalustoa hankitaan? 

Pidemmistä yhdistelmistä käytetään yleisesti termiä High Capacity Transport, joka on kansainvälisessäkin käytössä lyhennetty muotoon HCT. HCT-kuljetukseksi lasketaan kaikki yhdistelmät, jotka ovat yli 25,25 metriä pitkiä. Samalla puoliperävaunu yhdistelmän pituus muuttui aiemmasta 16,5 metristä jopa 23 metriin. 

Pitkiä HCT-kuljetuksia ei kuitenkaan pidä sekoittaa erikoiskuljetuksiin, jotka ovat aina luvanvaraisia. Erikoiskuljetuksien tavanomaista suurempi mitta tai massa syntyvät ns. jakamattomasta kuormasta. Tällöin yksittäinen kuljetettava kappale on liian pitkä, painava tai liian leveä tieliikenteen suurimpiin sallittuihin mittoihin tai massoihin nähden. Erikoiskuljetus vaatii aina luvan sekä etuauton. 

HCT-kaluston käyttö ei tällä hetkellä vaadi erikoislupia, kun pysytään mitoissa alle 34,5 m kokonaispituuden ja yhdistelmän kokonaismassa jää 76 tonniin. Vanhoilla poikkeusluvilla olevia pitkiä ja massoiltaan suurempia kuljetuksia on vielä kuitenkin jonkin verran liikenteessä. Mittojen sekä massojen osalta HCT-lainsäädäntö on monimutkainen ja ratkaisut akseleiden lukumäärän, sijoituksen ja tyypin osalta voivat vaihdella erittäin paljon. 

Kun kuljetusten kapasiteetti ratkaisee

HCT-kuljetusten ratkaiseva etu on nimensä mukaisesti kapasiteetti, ja erityisesti kuljetusten suurempi tilavuus. Suurta tilavuutta voidaan hyödyntää, kun kevyttä tavaraa voidaan ajaa enemmän kerralla lähes samoilla polttoaine- ja palkkakuluilla, rahalliset säästöt nousevat merkittäviksi kumuloituessaan. Myös kuljetusten aiheuttamat päästöt vähenevät HCT-ajojen myötä. 

HCT-ajojen kannattavuudessa ratkaisevaa on kuljetettavan tavaran paino suhteessa tilavuuteen. Korkean kapasiteetin kuljetuksia ajetaan paljon pitkänmatkan rahtilinjoilla sekä terminaalien välisillä runkolinjoilla. 

Laki luo raamit myös Topliftin HCT-toteutuksille

Mitä seikkoja Toplift huomioi HCT-kaluston suunnittelussa? 

”HCT-kaluston kohdalla pitkien akselivälien aiheuttava taipuma sekä raudan väsyminen ovat suurin vihollinen. Merkittävimmät muutokset kaluston toteutuksissa nähdäänkin runkorakenteessa. Turvallisuusnäkökohdat ja mm. määräykset turvalaitteille tulevat lainsäädännöstä – samoin ajoneuvon vakauteen liittyvät seikat. Tietysti kokonaispituus ja suurin sallittu massa asettavat raamit Topliftin HCT-toteutuksille”, Topliftin Janne Ikäheimonen kertoo. 

Asiantunteva päällirakentaja ottaa valmistuksessaan lainsäädännön huomioon myös ennakoiden. 

”Lainsäädännöstä aiheutuu usein siirtymäaikoja, kuten vaikkapa siltasääntöön liittyen. Olemme tehneet jonkin verran siirtymävaiheen valmistusta HTC-vaunuille, joita ei tarvitse muuttaa enää siirtymäajan jälkeen. Ennakointi on myös asiakkaan edun mukaista”, Ikäheimonen sanoo. 

Opas päällirakenteen hankintaan

Iskeekö sinulle lukuisten kysymysten äärellä rimakauhu hankinta-asioissa?

Ei hätää, me tarjoamme sinulle veloituksetta ostajan oppaan, joka varmasti auttaa sinua onnistumaan raskaan kaluston perävaunun ja päällirakenteen hankintaprosessissa!

Jaa: