15.4.2019

Millainen pressukapelli palvelee ajotarvettasi parhaiten?

Pressukapelli soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Kapellilla kuljetettava tavara voi olla mitä tahansa trukilla tai nosturilla kolleina käsiteltävää kappaletavaraa. Pressukapellilla voidaan kuljettaa kappaletavaraa, joka ei vaadi lämpösäädeltyä kuormatilaa tai EX-luokitusta. 

Yleisesti ottaen pressukapelli on lavarakenne, jonka seinät tai katto on verhoiltu pressulla. Pressukapellityyppejä on useita, eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja ratkaisuja – nousevia, kääntyviä ja liukuvia sekä näiden yhdistelmiä. 

Varsinainen toteutus riippuu täysin ajotarpeesta ja olosuhteista, joissa pressukapellia tullaan käyttämään. 

Kokonaisratkaisuun valitaan aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuva: 

  • pressukapellityyppi 
  • pohjaratkaisu 
  • lisävarustus.

Kapellivaunu muuttuviin kuormiin ja jakelukuljetuksiin

Olipa kuormasi pitkä tai lyhyt, korkea tai matala, jos lastaus tehdään takaa tai sivusta, onnistuu lastaus ja purku pressukapellilla vaivatta. Pressukapellilavan lastaus- ja purkumahdollisuudet ovat monipuoliset. 

Sivuverholla ja nostokapellilla saavutetaan sivulastauksessa jopa yli 4 metriä korkea lähes vaunun tai korin pituinen lastausaukko. Tämä mahdollistaa pitkän tavaran vaivattoman sivulastauksen. 

Trukkilastaukseen suunniteltu pohjaratkaisu mahdollistaa laiturissa tehtävät lastaukset ja nousevat tai liukuvat liepeet antavat tilaa sivupurulle. 

Jakelukuljetuksessa kuorma voidaan aina purkaa sivusta, perästä tai yläkautta. Molemmin puolin aukeavat sivut mahdollistavat vapaan pääsyn kuormaan riippumatta siitä, mille puolelle lavaa kuorma on asetettu. Kapellikorissa molemmin puolinen esteetön pääsy mahdollistaa vapaamman kuormauksen ja myös vapaamman reittisuunnittelun. 

Pressukapellivaunut ovat suosittuja mm. lannoitteiden ja rakennustarvikkeiden, kuten erilaisten villojen, harkkojen ja kivien kuljetukseen. Kippaavat ja laidoilla varustetut kapellilavat sopivat lisäksi tietyin edellytyksin massatavaran, kuten kalkin ajoon. 

Pressukapellivaunutyyppi valitaan kuljetustarpeen mukaan

Kapelliratkaisut toteutetaan aina asiakaslähtöisesti kuunnellen käyttäjän kuljetustarvetta. Mikäli lastaus tapahtuu aina perästä ja purku sivusta, ei rakennetta kannata toteuttaa liukukatolla. Mikäli ajettava tuote vaatii mahdollisimman suuren vapaan pohjapinta-alan, ei rakennetta kannata toteuttaa laidallisena. Nämä tarpeet kartoitamme aina ennen toteutuksen suunnittelua ja tarjouksen laadintaa. 

Nostokapelli lastataan takaa ja sivulta – liukukattoinen kapelli yläkautta

Nostokapelli mahdollistaa suuren lastausaukon sekä taka- että sivulastauksessa. Yhdistettynä liepeen nostoon ja paineilmatoimisiin lukituksiin, saadaan käytöstä erittäin nopeaa, helppoa ja turvallista. 

Liukukattoa käytetään yleensä, kun kuorman lastaus tai purku tapahtuu vaunun yläpuolelta esimerkiksi siltanosturilla. Lisäksi jos esimerkiksi vaunu kokonaiskorkeus on 4,2 metriä ja sisäkorkeus 3 metriä, voidaan liukukatto avattuna, kuormatun materiaalin niin salliessa, vaunu lastata esimerkiksi 4,4 metrin kokonaiskorkeuteen. Liukukatto voidaan yhdistää nosto- ja liukukapelleihin. 

Katso videolta esimerkki Topliftin valmistamasta laidallisesta nostokapellivaunusta, jossa on liukukatto. 

Laidattomat ja laidalliset nostokapellivaunut

Laidattoman nostokapellin etuina on lattiatasossa suuri lastausleveys. Käytännössä lattian vapaaksi leveydeksi saadaan yli 22 metriä pitkissä yhdistelmissä yli 2,5 metriä. Lisäksi laidattomuus mahdollistaa mm. paineilmatoimisten lukitusten käytön peitteiden lukituksessa. 

Tämän tyyppisellä ratkaisulla kuormatila voidaan avata kokonaan alle minuutissa ja lastauksen sekä sidonnan jälkeen sulkea uudelleen yhtä nopeasti. Tämä antaa merkittävän hyödyn varsinkin jakeluajossa, jossa pieniä paketteja jaetaan useaan paikkaan ja kuormatila joudutaan tämän vuoksi avaamaan usein. 

Usean ajokorkeuden nostokapellit

Usealla eri ajokorkeudella varustettu nostokapelli on hyvä ratkaisu, kun kaluston kokonaiskorkeutta halutaan rajoittaa liikkumisen helpottamiseksi esimerkiksi 4,2 metriin, mutta joissain tilanteissa kuormatilan sisäkorkeus ei tällä ulkokorkeudella riitä. Tällaisessa tapauksessa ajokorkeus voidaan muuttaa 4,2 metristä 4,4 metriin ja saada sisätilaan 20 cm lisäkorkeutta. 

Muuttuvalla korkeudella varustetut kapellit ovat käytännössä aina laidallisia. 

Katso videolta, kuinka Topliftin laidallisessa nostokapellikorissa kokonaiskorkeus muutetaan 4 200 mm:stä 4 400 mm! Videon kapellivaunussa on liukukatto, trukkilastauksen kestävä lattiarakenne sekä kuormansidontapisteet 200 mm jaolla. 

Hinnaltaan ja massaltaan kevyempi liukukapelli

Liukukapelli on edullinen ja varmatoiminen ratkaisu pressukapellivaunuun. Liukukapellissa valoaukko voidaan avata koko leveydelle avaamalla peitteen kiristimet ja vetämällä peite vaunun etu- tai takapäähän, aivan kuten kodin ikkunaverhot. 

Joissakin tapauksissa liukukapelli on perustellumpi valinta ajotarpeen mukaiseen käyttöön. Nostokapelliin verrattuna liukukapellin etuina ovat edullinen hankintahinta sekä hiukan pienempi omamassa. Toisaalta liukukapellissa sivuverhon avaus- ja sulkuaika ovat pidempiä ja toimintaperiaatteesta johtuvia eroja on työturvallisuudessa. Liukukapellin käsittely vaatii aina kuljettajalta voimaa ja peitteen vetäminen esimerkiksi jäisellä alustalla voi aiheuttaa liukastumisen. 

Toimintavarma liukukapelli voidaan yhdistää myös muihin kapellirakenteisiin, kuten nostokapelliin tai kääntökapelliin. 

Valitse kääntökapelli, kun tarvitset esteetöntä lastaustilaa

Kääntökapellissa aukeaa yhtä aikaa toinen sivu ja katto. Kääntökapelli soveltuu parhaiten käyttöön, jossa tarvitaan runsaasti esteetöntä tilaa lastaukseen ja purkuun. Avonaisuus mahdollistaa kuorman käsittelyn auton korissa, perään asennetulla nosturilla. 

Kääntökapellin toinen kylki voidaan toteuttaa liukukapellina, jolloin kuorman käsittely onnistuu tarvittaessa myös toiselta puolelta. Kääntökapelleissa tulee huomioida, että katon ja seinän ylös nostaminen kasvattaa ajoneuvon kokonaiskorkeutta noin 2,5 metriä. 

Harkitsetko pressukapellivaunun tai päällirakenteen hankintaa? 

Tarvitsetko apua pressukapellin hankintaan? – Lataa maksuton oppaamme. Ilmainen pressukapellivaunun hankintaopas antaa hyvät eväät kapellivaunun hankintaan ja käyttötarpeiden mietintään. 

Oppaassa käsittelemme mm.: 

  • kapellivaunun mitoitusta 
  • lisävarusteiden valintaa 
  • askeleet onnistuneeseen kapellivaunun hankintaan. 

Onnistu pressukapellin hankinnassa

Oppaasta saat tiedot, mitä tarvitset pressukapelliia hankkiessasi. Tutustu oppaaseemme ja tiedät, millaiseen ajotarpeeseen pressukapelli on paras ratkaisu.

Jaa: