5.9.2022

Ajetaanko haketta tulevaisuudessa pelkästään täysperävaunu­yhdistelmällä?

Hakkeen käytössä tehokkaan kuljettamisen merkitys kasvaa jatkuvasti.

Metsähakkeen käyttöä on tarkoitus lisätä niin lämmön, sähkön kuin myös liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa. Oksat, kannot ja rangat hakkeeksi ja jatkokäyttöön; polttolaitokselle, pakattavaksi tai teollisuuteen jatkojalostukseen. Teoriassa ketju on yksinkertainen, mutta vähänkään tarkemmalla tarkastelulla muuttujia on useita ja ne kaikki aiheuttavat omat haasteensa.

Hakeketjun tärkeimmät kehityshaasteet

VTT:n ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä tekemän Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet -tutkimuksessa (2020) tärkeimmiksi kehityshaasteiksi hakkeen käytön lisäämisessä tunnistettiin:

  • Harvennuspuulla korjuukustannusten alentaminen, kuljettajien ammattitaidon edistäminen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja korjuun integrointi.
  • Kannoilla kantomurskeen laadun ja käytettävyyden parantaminen ja kaukokuljetustehokkuuden lisääminen kuormakoon kasvun ja kuormankäsittelyn tehostumisen kautta
  • Latvusmassalla materiaalin varastoitavuuden parantaminen ja kuljetustehokkuuden lisääminen.

Valtaosaan edellä olevista pystytään vastaamaan osin myös käytettävällä hakkuu-, haketus- ja kuljetuskalustolla.

Millaista haketta haetaan?

Toplift - Ketjupurkuvaunun toteutus omamassaa ja tilavuutta optimoiden
Ketjupurkavat perävaunut on suunniteltu erityisesti hakkeen kuljetukseen.

Energiapuun korjuussa kaikki energiapuu käsitellään tavallisesti yhtenä jakeena. Erottamalla korjuussa puulajit toisistaan, voidaan lopputuotteelle saada huomattavasti parempi jalostusarvo, mutta myös jatkokäsittely muuttuu vaativammaksi, kun kuormia pitää ajaa erillään. Tästä syystä eri puulajien erottelu onkin järkevää vain, jos työmaat ja käsiteltävät volyymit ovat riittävän isoja.

Karrikoiden voisikin sanoa, että pienemmillä työmailla kaikki energiapuu kannattaa hakettaa poltettavaksi tai pienissä määrissä jättää höysteeksi metsään. Laajemmissa hakkuissa erottelulla voidaan saada aikaan lisätuottoja.

Paikan päällä hakettamalla vai pätkittynä terminaaliin?

Toinen merkittävä käytettävään kalustoon vaikuttava asia on haketuspaikka ja sinne johtava tieinfra.

Runkopuu ja isommat rangat terminaaliin tai käyttöpaikalle

Mikäli puumassa ajetaan ensin terminaaliin tai käyttöpaikalle, jossa hakettaminen tehdään, ja varsinainen hakekuorma siirretään vasta siitä eteenpäin, edellä olevia rajoituksia ei luonnollisesti ole. Tällöin kuormakoon maksimointi ja ajo täysperävaunuyhdistelmillä on järkevintä.

Myös puulajien erottelua voidaan tehdä terminaalissa, jolloin useammalta hakkuulta voidaan ajaa puuta terminaaliin lajiteltavaksi ja haketettavaksi. Näin voidaan yhdistää sekä parempi jalostusarvo että kuormakoon optimointi.

Kanto- ja latvamassa pitää joka tapauksessa käsitellä jotenkin paikan päällä

Jos halutaan tehostaa kuljetusketjua kanto- ja latvamassan osalta, erityisesti kaukokuljetusten kustannustehokkuudessa on parantamisen varaa. Tämän osalta korjattava massa tulee käsitellä jollakin tapaa paikan päällä; paalata, hakettaa tms. Hakekuljetusten tehokkuuden näkökulmasta tehokas ajo paaleina ja risutukkeina terminaaliin ja hakettaminen isompiin kuormiin voisi olla järkevä vaihtoehto pitkän aikavälin tarkastelussa.

Mikäli kanto- ja latvamassaa haketetaan paikan päällä, joudutaan tavallisesti tinkimään kuljetukseen käytettävän kaluston koosta. Harva hakkuutyömaa sijaitsee isojen teiden varressa niin, että täysperävaunuyhdistelmän pystyy ajamaan läpi tai kääntämään kätevästi. Toisinaan myös teiden kantavuus on ongelma isompien yhdistelmien suhteen. Näissä puoliperävaunu puoltaa edelleen paikkaansa.

Miltä hakekuljetusten tulevaisuus näyttää?

Hakkeen käytössä tehokkaan kuljettamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Käyttöpaikassa tai terminaalissa tuotetun metsähakkeen suhteellinen osuus tulee kasvamaan ja välivarastohaketuksen osuus pienenemään. VTT:n ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksessakin todetaan yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi metsähakkeen kuljetusketjujen tehokkuuden kehittäminen, mihin myös edellä mainittu trendi liittyy.

Kannattaakin käyttää hetki oman yhtiön kaluston tarkasteluun? Muutos ei tule olemaan radikaali nopeudessaan, mutta muutos on tapahtumassa joka tapauksessa. Miten yrityksesi kalusto vastaa tuleviin tarpeisiin? Jos vastaus on, että voisi vastata paremminkin, keskustelemme mieluusti tarkemmin kehitystarpeistanne.

Muutaman esimerkin tekemistämme muutoksista löydät aiemmasta blogistamme.

Opas päällirakenteen hankintaan

Iskeekö sinulle lukuisten kysymysten äärellä rimakauhu hankinta-asioissa?

Ei hätää, me tarjoamme sinulle veloituksetta ostajan oppaan, joka varmasti auttaa sinua onnistumaan raskaan kaluston perävaunun ja päällirakenteen hankintaprosessissa!

Jaa: