20.7.2018

Hyvin suunnitellulla kuljetuskalustolla on pisin elinkaari

Toplift – Hyvin suunnitellulla kuljetuskalustolla on pisin elinkaari.

Usein yrittäjä, joka on tuomassa vaihtoon vanhaa kalustoaan, pohtii kuumeisesti vaihdokin jälleenmyyntiarvoa. Kaluston arvon kehityskaarta on hyvä alkaa miettimään jo hankintavaiheessa, koska parhaiten arvo säilyy tarkoituksenmukaisesti varustellussa ja täsmällisesti tiettyjä ajosuoritteita varten hankitussa kuljetuskalustossa. Kuljetuskaluston jälleenmyyntiarvo ja elinkaari perustuvat loogisiin lainalaisuuksiin. 

Toplift Finland Oy:n Taisto Ikäheimonen kertoo vuosikymmenien kokemuksella, millainen elinkaari on tyypillinen eri käyttötarkoituksia palveleville kuljetuskalustoille. 

”Esimerkiksi ketjupurkavan perävaunun ensimmäinen omistaja ajaa sitä noin 5-7 vuotta ja mahdollinen seuraava omistaja 3 vuotta. Tämän jälkeen vaunu siirtyy joko terminaalikäyttöön tai kausiajoon varavaunuiksi, tai vaikkapa turpeen ajoon korvaavaksi vaunuksi”, Ikäheimonen kertoo ja lisää: 

”Toisen tyyppinen elinkaari on mm. kestopäällystettyjä teitä ajettavilla elintarvike- ja jakelukalustoilla, joita tyypillisesti käytetään vähemmän kuormittavissa olosuhteissa. Maantiellä ajetaan yleensä 10 vuotta, tai niin kauan kuin kalusto kestää.” 

Kuljetuskalustossa on paljon kuluvia osia ja tämän myötä huollot ovat vääjäämätön osa kaluston elinkaarta. 

”Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaluston arvo puolittuu 5 vuodessa. Käyttötarkoituksen mukainen ajo tietysti vaikuttaa kaluston kuntoon perustuvan arvon pysymiseen. Yleensä 5 vuoden jälkeen mm. kuulakehä alkaa olla vaihdon tarpeessa ja perusteellinen jarrujen korjaus ajankohtaista. Monesti purkulaitteiden kuljetinketjut vaativat noin viiden vuoden iässä vaihtoa”, Topliftin Ikäheimonen sanoo. 

Suunnittelu ja oikea ajotapa pidentävät kaluston elinkaarta

Kaluston elinkaareen vaikuttavat ratkaisevasti ajosuoritteet, joihin sitä on käytetty. Kalustolle kuluttavinta ajoa ovat mm. raakapuun ja turpeen kuljetus. Näitten kuljetusten alkupäät ovat tyypillisesti suota ja metsää, joissa tiestö on huonokuntoista ja kalustoa kuormittavaa. 

Olosuhteiden merkityksestä kertoo myös toisaalta se, että elintarvike- ja jakeluliikenteen kalustoilla on pisin käyttöikä. 

”Suuri merkitys on myös sillä, onko kalusto alunperin suunniteltu kyseiseen ajosuoritteeseen. Tiettyyn tarkoitukseen valmistettu vaunu voi soveltua myös muuhun käyttöön erinomaisesti, mutta kuljettaminen ei ole tehokasta. Joissain tapauksissa vaunu voi olla kevyt kuljettaa, mutta se ei ole käytössä pitkäikäinen. Kaluston kestävyys ja sen mahdollisimman tehokas käyttö ovat asioita, jotka on hyvä ottaa jo hankintavaiheessa huomioon perävaunuvalmistajan kanssa keskustellessa”, Ikäheimonen sanoo ja jatkaa: 

”Kaluston kuntoa ja sen myötä jälleenmyyntiarvoa on helpompi ylläpitää, kun jo hankintavaiheessa vaunut on suunniteltu ja mitoitettu oikein. Kun vaunun rakenne valitaan ajosuoritteen mukaan, se rasittaa kalustoa vähemmän. Kaluston suunnittelu on helppoa, kun ajon tarkoitus ja kuljetettava tuote ovat tiedossa. Tällä tapaa pystymme valitsemaan kuhunkin ajotehtävään riittävän varustetason. Mitoitus käydään läpi hyvin tarkkaan, jotta kuormitus jakautuu alustalle oikein. Kun akseliväli on oikea ja painojakauma optimaalinen, kaluston vetäminen on helppoa. Yleensä vaunun veto-ominaisuudet huomataan vasta sitten, kun kalusto on jo hankittu”, Ikäheimonen kuvaa suunnittelu- ja mitoitusprosessia. 

Taisto Ikäheimonen kertoo, että myös tekniikan kehitys on vaikuttanut nykyiseen ajotapaan, vaikkakaan ei aina myönteisesti. 

”Ennen perävaunut olivat pääasiassa ns. lehtijousitettuja, jolloin maaston epätasaisuus aiheutti kuljettajan hampaiden kalinaa. Nykyisissä ilmajousitetuissa vehkeissä tiestö antaa iskut akseleihin ja runkoon, mutta ne eivät tunnu kuljettajan kankuissa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa ajotapaan, kun kaikkia töyssyjä ei välttämättä huomata”, Ikäheimonen kertoo. 

Huoltoa ja käyttöturvaa vaihtokalustolle

Topliftin kokenut asiantuntija kertoo, että kaluston jälleenmyyntiarvoon vaikuttavat ajettujen kilometrien lisäksi valmistusvuosi sekä tehdyt huoltotoimenpiteet, joilla on ylläpidetty kaluston kuntoa. 

Kaluston omistaja pystyy vaikuttamaan helpoimmin kalustonsa jälleenmyyntiarvon pysymiseen asianmukaisilla huolloilla. Tärkeimmät huoltokohteet ovat yleensä akselisto, jousisto, purkulaitteet ja jarrut. Taisto Ikäheimosen mukaan näiden huolloista ei kannata tinkiä. 

Jossain määrin ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteillä pystytään estämään suurempaa remonttia vaativat kulumiset ja rikkoutumiset sekä maksimoimaan kaluston käyttöaste. Korjattu ja huollettu kalusto on luonnollisesti myös turvallisempi käytössä. 

Topliftillä myytävä vaihtokalusto on kautta linjan korjattua, huollettua ja katsastettua. Ikäheimonen kertoo, että Topliftin vaihtokalusto katsotaan aina siihen kuntoon, että se on toimivaa ja sillä on turvallista lähteä töihin. 

”Kalusto on meiltä lähtiessä aina kunnossa ja mikäli siinä olisi jotain pientä, se hoidetaan kuntoon. Käytetylle kalustolle ei voi luvata pitkää takuuta, mutta takaamme, että meiltä lähtiessä kalusto on kunnossa”, hän lupaa. 

Kysyntä ja markkinat määräävät vaihtokaluston hinnan

Topliftin Taisto Ikäheimonen kertoo, että kysyntä ja kuljetustarpeen kausivaihtelut vaikuttavat kaluston hintaan armotta. 

”Ajosopimukset turpeen kuljetukseen tehdään syksyllä. Myös viljan ajoon tarkoitettujen kippiautojen ajosopimukset ja hankinnat noudattavat kausittaista sykliä. Nostokapellivehkeissä on isompi skaala ja sen mukaan kysyntä on tasaisempaa läpi vuoden”, Ikäheimonen linjaa. 

Vaikka markkinat ja kysyntä määräävät paljolti vaihtokaluston hintaa, Ikäheimonen haluaa antaa rahan arvoisen vinkin niille, jotka ovat esittelemässä myytävää tai vaihtoon tulevaa kalustoa. 

”Vaihtokalustonkin pitäisi olla puhdas. Pölyn ja ravan alta on vaikea todeta kaluston todellista kuntoa. Näkyvät osat kannattaa laittaa kuntoon ennen katselmusta. Vähintään alleajosuojat, puskurit, lokasuojat ja valot on hyvä olla paikallaan ja kunnossa. Yleisilme ratkaisee jonkin verran ja kokeneet kaverit osaavat tsekata kustakin vaunutyypistä tietyt osat”, Ikäheimonen toteaa. 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää kuljetuskaluston arvoon liittyvistä asioista »

Säilytä kuljetuskalustosi arvo!

Topliftin opas raskaan kaluston elinkaaren hallintaan on kattava tietopaketti parhaista periaatteista raskaan kaluston päällirakenteiden ja perävaunujen arvon säilyttämiseen. Lataa opas alla olevalla lomakkeella.

Jaa: