28.2.2024

Kiristyvät turvallisuusvaatimukset nostavat ajoneuvojen hintoja 1.7.2024 alkaen

EU:n uusi kuorma-autojen turvallisuusasetus (GSR-asetus) astuu voimaan heinäkuun alussa. Asetus edellyttää, että kaikissa 1.7.2024 alkaen käyttöön otettavissa raskaissa ajoneuvoissa ja perävaunuissa on lisää välttämättömiä kuljettajaa tukevia turvavarusteita.

Direktiivin tavoite on vähentää inhimillisistä virheistä johtuvia onnettomuuksia, mutta uudistuksella on myös hintalappunsa kuljetusliikkeille sekä valmistajalle.

Osa muutoksista koskee pelkästään autoa, osa myös perävaunuja

Uusi vaadittavia turvallisuusominaisuuksia on 11. Kahdeksan näistä muuttuu pakollisiksi uusissa kuorma-autoissa heinäkuusta 2024 alkaen, ja loput vuosina 2026 ja 2029. Tarkempi lista ominaisuuksista on alla:

1 Hätäjarrutuksen merkkivalo
Vilkkuva jarruvalo (tai vast.), joka kertoo muille tienkäyttäjille, että kuorma-auto hidastaa nopeasti vauhtia tai jarruttaa voimakkaasti.

2 Peruutusavustin
Kuljettajan on saatava jatkossa kameran tai anturien avulla käsitys kuorma-auton takana olevista esineistä ja henkilöistä.

3 Rengaspaineen seurantajärjestelmä
Seuraa rengaspainetta ja ilmoittaa kuljettajalle rengaspaineen häviöstä reaaliaikaisesti.

4 Älykäs nopeusavustin
Järjestelmä seuraa aktiivisesti ajoneuvon nopeutta ja ilmoittaa kuljettajalle nopeusrajoituksen ylityksestä.

5 Sokean alueen tietojärjestelmä
Järjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa vieressä ajavista ja edessä risteyksen ylittävistä pyöräilijöistä.

6 Liikkeellelähdön tietojärjestelmä
Järjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa suojattomista tienkäyttäjistä ajoneuvon edessä ennen liikkeelle lähtöä tai hitaassa ajossa.

7 Alkolukon asennuksen helpottaminen
Alkolukon liittymän tulee olla standardinmukainen kaikissa ajoneuvoissa.

8 Väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seuranta
Turvallisuusjärjestelmät seuraavat kuljettajan vireystilaa ja ajoaikaa sekä kehottavat tarvittaessa pitämään tauon.

9 Tarkkaamattomuuden tunnistaminen ja estäminen
Varoitusjärjestelmä, joka havaitsee kuljettajan keskittymisen herpaantumisen ajotilanteesta ja varoittaa tarvittaessa. (Käyttöön vuonna 2026.)

10 Parannettu suora näkyvyys kuljettajan paikalta
Kuljettajan tulee jatkossa nähdä suoraan ajoneuvon ikkunoista paremmin ulos, jotta sokeaa aluetta voidaan pienentää. (Käyttöön vuonna 2029.)

11 Tapahtuman (onnettomuuden) tietojen tallennin
Musta laatikko -tyyppinen tallennin, joka kerää onnettomuuden tiedot. (Käyttöön vuonna 2029.)

Perävaunujen osalta muutokset koskevat alkuvaiheessa vain rengaspaineen valvonta järjestelmää, joka tulee pakolliseksi ensirekisteröitäviin vaunuihin 1.7.2024 alkaen. kohdan 1 ja 2 osalta tulkinta perävaunujen osalta on vielä avoinna.

Lisää teknologiaa, lisää kustannuksia

Uudet ominaisuudet vaativat uutta teknologiaa sekä autoihin että perävaunuihin. Tällä on myös hintalappu. Arvioimme tällä hetkellä, että täysperävaunuyhdistelmän osalta uudistusten vaikutus hankintahintaan on luokkaa 10 000 €, mutta tämä on luonnollisesti arvio. Lopullinen kustannusvaikutus riippuu pitkälti komponenttien hintakehityksestä. Suuressa osassa Suomeen tuotavissa uusissa kuorma-autoissa varusteet ovat valmiina, mutta maassa on myös paljon rekisteröimättömiä uusia ajoneuvoja, jotka eivät täytä 1.7.2024 vaatimuksia.

Mikäli haluat saada perävaunun tai päällirakenteen vielä ”vanhalla hinnalla”, tuote tulee ottaa liikenteeseen viimeistään kesäkuun lopussa. Jos siis harkitset kalustohankintoja, kannattaa toimia nopeasti.

Jaa: