3.9.2021

Kuljettajan työturvallisuutta voidaan parantaa perävaunun suunnittelulla ja huollolla

Työturvallisuus on asia, joista kuljetusliikkeet eivät halua tinkiä. Kuljettaja on kuljetusliikkeen tärkein resurssi ja tapaturmiin ei ole varaa, jos halutaan pitää pyörät pyörimässä. Vaaran paikkoja löytyy niin tien päältä kuin lastaus- ja purkupaikoilta. Mutta voidaanko kuljettajan työturvallisuutta parantaa perävaunun ja päällirakenteen suunnittelulla?

Tapaturmien ehkäisy lastaus- ja purkupaikoilla

Huomattava osa raskaan kaluston kuljettajien tapaturmista tapahtuu lastauksen tai kuorman purkamisen yhteydessä. Heikko valaistus, maaston epätasaisuus ja liukkaat olosuhteet lastaus- ja purkupaikoilla lisäävät onnettomuuksien riskiä.

Liukastumisiin ja purkumonttuun putoamisiin johtavia tilanteita voidaan välttää vähentämällä kuljettajan tarvetta liikkua vaunun ympärillä. Tämä kannattaa huomioida jo perävaunun suunnitteluvaiheessa, jotta löydetään paras ratkaisu lopulliseen toteutukseen.

Kuvissa Airtube-lisävaruste, joka toimii vedenpoistajana kapellikatoilla ja sitä voidaan käyttää myös liukukaton sulkemiseen.

Purkuun, lukituksiin ja kiristyksiin toteutettu ohjauksen etäkäyttö on yksi käytännön ratkaisu riskialttiin liikkumisen vähentämiseen. Radio-ohjaus on varsin tyypillinen tapa toteuttaa turvallinen etäkäyttö ja usein se on mahdollista asentaa kohtuullisin kustannuksin myös käytettyyn kalustoon.

Pressukapellivaunuissa on useita avaus- ja lukitustoimintoja, jotka voidaan automatisoida. Monissa tapauksissa kuormansidonta kannattaa toteuttaa automaattikiristimillä ja paineilmalukituksia voidaan hyödyntää useisiin eri kohteisiin. 

Kun turhaa liikkumista vaunun ympärillä vähennetään, se tehostaa työskentelyä ja vähentää työtapaturmia sekä sairaspoissaoloja.

Katso videolta esimerkki nostokapelliin toteutetusta paineilmaratkaisusta.

Airtube on suosittu työskentelyä helpottava lisävaruste kapellin katolle asennettuna. Katso videolta, kuinka Airtube toimii.

Jarrujen sähköviat

Lukkiutumattomien ja sähköohjattujen jarrujärjestelmien vikoja esiintyy erittäin usein tieliikenteessä. Elektronisten jarrujärjestelmien ongelmia esiintyy useimmiten perävaunuissa, koska vaunu tyypillisesti kerää enemmän likaa ja kosteutta.

Tämän lisäksi perävaunuun tulee enemmän sähköliitoksia, jotka ovat ajo-olosuhteissa alttiita vikaantumiselle. Lumen ja kertyneen lian aiheuttama paino voi aiheuttaa elektronisten järjestelmien johtovikoja ja liitoksiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa katkoksia. Kun ABS- tai EBS-järjestelmä vikaantuu ajon aikana, perävaunun ABS-jarrutustoiminto lakkaa toimimasta ja toimintahäiriö voi aiheuttaa perävaunun hallitsemattoman sivuluisun. 

Elektronisten jarrujärjestelmien johto- ja liitosvikoja korjataan paljon Topliftin korjaamolla, joten kokemuksesta tiedämme, että usein tien päällä tapahtuneet vikaantumiset olisi voitu välttää säännöllisellä tarkastuksella ja kevyillä huoltotoimenpiteillä.

Helppo huollettavuus vähentää vikaantumisriskiä

Huollettavuus huomioidaan Topliftin tuotesuunnittelussa. Jos tiedetään, että tietyt komponentit vaativat usein huoltoa, ne sijoitellaan vaunuihin siten, että niihin on mahdollisimman helppo päästä käsiksi.

Esimerkiksi hydrauliikan toteuttamisessa putkien reitityksellä voidaan parantaa huollettavuutta. Vaikeasti sijoiteltu hydrauliputki voi olla työläs vaihdettava, ja putken vaihtoon voi tuhraantua pahimmillaan parin päivää. Kalliiksi tulevat huoltoseisokit voidaan tällaisissa tapauksissa välttää paremmalla suunnittelulla.

Usein vaunun parempaan huollettavuuteen tähtäävät ratkaisut voivat toteutusvaiheessa maksaa hieman enemmän, mutta monesti tällöin säästetään perävaunun pitkän aikavälin elinkaarikustannuksissa.

Tuotekehityksessä hyödynnetään Topliftin oman korjaamon kokemuksia korjaustilanteista ja tällöin pystytään tekemään parempia käytännön ratkaisuja, joiden avulla tilaaja säästää aikaa ja rahaa sekä varmistaa kaluston työturvallisuuden.

Muistatko sinä perävaunusi säännölliset tarkastuskohteet? Lataa muistisi tueksi maksuton huollon tarkastuslista »

Jaa: