7.10.2021

Jarrujen asennus ja korjaus

Raskaan kaluston ajossa ei ole varaa tinkiä turvallisuudesta. Ja mikäpä olisi turvallisuuden kannalta tärkeämpää, kuin moitteettomasti toimivat jarrut?

Mikä on A- ja B-jarrukorjaamon ero – ja miksi asiakkaan pitäisi olla siitä kiinnostunut?

Jarrujen asennuksesta ja korjauksesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, mitä eroa on A- ja B-jarrukorjaamolla, jotta osataan ottaa yhteyttä kaluston vaatimia huoltotoimenpiteitä tarjoavaan korjaamoon.

Jarrujen korjaus- ja säätötyöt ovat luvanvaraisia töitä ja Traficomin myöntämät luvat ovat joko A- tai B-kategorian lupia. 

B-lupa mahdollistaa jarrujen mekaanisen huollon, korjaustöiden tekemisen sekä paineilmakomponenttien vaihtamisen niissä tapauksissa, kun vaihto tehdään toiseen, täysin samanlaiseen komponenttiin.

B-jarrukorjaamosta pitää löytyä laitteet seuraavia toimenpiteitä varten:

 • Jarrurumpujen ja -hihnojen koneistaminen ja keskinäinen sovittaminen
 • Kitkapalojen niittaus
 • Paineen mittaus 
 • Jarrujen korjauksiin tarvittavat nosto-, yleis- ja erikoistyökalut 

A-jarrukorjaamolla on lupa tehdä kaikkea, mitä B-luvan korjaamoissakin tehdään. Tämän lisäksi pelkästään A-luvan varaisia toimintoja on pitkä lista: jarrujärjestelmän säädöt, komponenttien ja jarrujärjestelmän muuttaminen, määräaikais-, muutos- tai rekisteröintikatsastukseen vaadittavat laskelmat, todistukset ja mittaukset, kaikkien mekaanisten ja pneumaattisten säätö-, huolto- ja korjaustöiden tekeminen sekä ABS- ja EBS-korjaukset.

A-lupa edellyttää korjaamolta kaikkien B-luvassa vaadittujen laitteiden lisäksi:

 • Hidastavuuden mittauslaite (dynamometri)
 • Viivemittauslaitteisto
 • Pyörä- tai akselivaaka
 • Lukkiutumattomien jarrujen testaukseen soveltuva laitteisto

Lue lisää jarrukorjaamojen A- ja B-luvista Traficomin sivuilta!

Mitä jarrusovituksessa tehdään?

Jarrusovituksen avulla varmistetaan, että kuorma-auton akseleiden keskinäinen jarruvoima on oikeassa suhteessa muihin akseleihin nähden. Yhdistelmien jarrusovituksessa varmistetaan lisäksi, että yhdistelmän jarrut jarruttavat samalla voimalla, jotta ajoneuvon hallittavuus jarrutustilanteessa säilyy hyvänä.

Jarrusovituksella varmistetaan myös se, että ajoneuvon jarruvoima kasvaa kuormituksen kasvaessa. Näin ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hidastuvuus täyttää annetut määräykset riippumatta kuorman massasta tai massan jakautumisesta yhdistelmässä.

Jarrudynamometrin hyödyntäminen jarrusovituksessa

Dynamometri on A-jarrukorjaamoista löytyvä, jarruvoimien mittaukseen tarkoitettu laite, johon on yhdistetty voiman sekä paineen mittausanturit. Jarrudynamometrin mittaama data viedään tietokoneohjelmaan, joka koostaa mittaustiedot lomakkeelle. Kerätyn datan perusteella ohjelma laskee jarruvoimat ja hidastuvuuden eri kuormitusarvoilla. 

Jos jarrut täyttävät asetetut vaatimukset, voidaan ohjelmalla tulostaa sovituspaperi, joka käy esimerkiksi määräaikaiskatsastuksessa todistuksena jarrujen toiminnasta.

Mikäli jarrut eivät täytä vaadittuja määräyksiä, nähdään dynamometrin mittausten jälkeen, missä akseleissa on ongelmia ja minkä tyyppisiä korjauksia jarrut vaativat.

Dynamometrimittauksella paljastuvatkin monet sellaiset mekaaniset, pneumaattiset ja piilevät viat, jotka muuten jäisivät todennäköisesti huomaamatta.

Yleisimmät jarruviat

Sovituksessa yleisin havaittu jarrujen vika on tehottomuus. Levyjarruissa se johtuu yleensä lasittuneesta jarrupalasta. Toisinaan syynä voi olla myös jumittunut jarrusatula, mutta suurin osa jarruvioista on korjattavissa palojen vaihdolla.

Rumpujarrujen rakenne on monimutkainen ja niiden tehottomuus voi johtua monesta tekijästä: hihnat voivat olla lasittuneet tai S-nokka-akselia on rasvattu liiankin tunnollisesti, jolloin rasvaa on päässyt myös rumpuun ja kitkapintoihin. 

Ongelmana voi olla myös pahasti urille kulunut jarrurumpu, jumittunut S-nokka tai kengän rullat. Yleensä rumpujarrun tehottomuus johtuukin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta.

Miten yleisimpiä jarruvikoja korjataan ja ennaltaehkäistään?

Rumpujarrun korjauksessa ei ole oikotietä onneen, vaan kaikki kuluneet tai vioittuneet osat on vaihdettava uusiin. 

Erityisen paljon näkee tapauksia, joissa hihnat ja rumpu on saatettu uusia, mutta jarrukengän ankkuritapin puolella oleva laakerointi on jätetty korjaamatta. Tällöin jarrukenkä kallistuu jarrutettaessa vinoon, eikä kitkapinta osu rumpuun koko leveydeltään. Tapin sisäpuolen laakerointi voi olla vaikea, mutta pakollinen tehtävä – muuten jarrut eivät toimi kuten pitäisi!

Kitkapintojen lasittuminen johtuu yleensä kahdesta asiasta: joko siitä, että jarrut on säädetty alitehoisiksi tai sitten jarrutukseen käytetään aina vaihtoehtoisia hidastimia, kuten pakokaasujarrua.

Jarruhihnan tai -palan valmistuksessa käytetty sidosaine vaatii palaakseen riittävän korkean lämpötilan. Mikäli jarru ei koskaan saavuta riittävän korkeaa lämpötilaa, jarrupalan pinta alkaa kiillottua. Tätä ongelmaa ei korjaa muu kuin palan tai hihnan vaihtaminen uuteen. 

Myös viallinen tai väärällä säädöllä oleva kuormantunteva jarruventtiili voi aiheuttaa jarrujen kiillottumista – vastaavasti jos ALB-säätö on liian korkea, johtaa tämä jarrujen ennenaikaiseen kulumiseen – kun koko yhdistelmää jarrutetaan vain auton tai perävaunun jarruilla.

Paras ja yksinkertaisin tapa ennaltaehkäistä jarruvikojen syntymistä on hoitaa huollot ja tarkastukset akselivalmistajan ohjeen mukaisesti. Jarrusovitus on vaatimuksena jokaisessa määräaikaiskatsastuksessa.

Jarrujen asennus ja korjaus Topliftin A-jarrukorjaamossa

Olemme valtuutettu ja ammattimainen A-jarrukorjaamo. Tarjoamme huomattavasti B-luvan korjaamoja kattavammat perävaunujen jarrujen huollot, korjaukset ja säätötyöt. Niitä ovat muun muassa:

 • Jarrujärjestelmän säätö- ja muutostyöt
 • Jarrusovituksen määräaikaistarkistukset
 • ABS- ja EBS-järjestelmien huolto-, korjaus- ja säätötyöt sekä lisävarusteiden asennus

Korjaamollamme asennetaan ja huolletaan Wabcon järjestelmiä (tällä hetkellä Wabco EBS E2). Lisäksi teemme jarrujen huolto- ja korjaustoimenpiteitä kaikille akselimerkeille: BPW, SAF, Mercedes, Sisu, ROR jne.

Ota yhteyttä korjaamomme ammattilaisiin!

Jaa: