13.5.2019

Mitkä ovat perävaunujen yleisimmät viat?

Toplift - Mitkä ovat perävaunujen yleisimmät viat?

Helmikuun lopulla poliisilla oli jälleen raskaan kaluston tehovalvontajakso, jossa epäkuntoisen kaluston vuoksi matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 14 tapauksessa ja seuraamuksia epäkuntoisuuksista kirjattiin 53 kappaletta. Ajoneuvon ja perävaunun kuntoon on syytä kiinnittää huomiota muulloinkin kuin tehovalvontajaksojen alla, koska ennakoinnilla voidaan helposti väistää isommat remontit ja kalliit vahingot. 

Topliftin korjaamolle tulevissa ajoneuvoissa ja perävaunuissa ilmenee toistuvasti tietyn tyyppisiä ongelmia, jotka ovat laadultaan sellaisia, että viranomaiset varmasti puuttuisivat niihin ratsioissa. Mitkä ovat perävaunujen yleisimmät viat, jotka voidaan taklata ennakoivilla huoltotoimenpiteillä? 

Vetolaitteiden viat

Vetolaitteissa olevat ongelmat ovat erittäin yleisiä raskaan kaluston vikoja, jotka poliisivalvonnassa varmasti keskeyttävät matkan teon. Nämä viat johtuvat lähes poikkeuksetta vetolaitteiden huonosta huollosta. 

Toimimattomat tai liian kuluneet vetolaitteiden osat voivat pahimmillaan aiheuttaa perävaunun irtoamisen vauhdissa. Lisäksi vetolaitteet voivat jumittua lukitusasentoon, jolloin perävaunun irrottamien ei tarvittaessa onnistu. 

Kuljettaja havaitsee vian helposti tarkastamalla vetokytkimen toiminnan sekä asennon. Lisäksi väljyys tuntuu jarrutettaessa nytkäyksenä. 

Vetolaitteiden vikoja voidaan ehkäistä säännöllisellä huollolla. Vetokytkimien kumit tulisi vaihtaa säännöllisesti ja lisäksi vetolaitteiden kulumista tulisi tarkkailla. Tarkastus voidaan suorittaa mittaamalla tai silmämääräisesti irrottamalla perävaunun jarruletku ja ”nykimällä” vetoautolla jarrullista perävaunua.

ABS- ja EBS-järjestelmien viat voivat aiheuttaa sivuluisun

Lukkiutumattomien jarrujärjestelmien ja sähköohjattujen jarrujärjestelmien viat ovat erittäin yleisiä ongelmia tieliikenteessä. Elektronisten jarrujärjestelmien ongelmia esiintyy useimmiten perävaunuissa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että perävaunu kerää enemmän likaa ja kosteutta ja myös siitä, että perävaunuun tulee enemmän sähköliitoksia. 

Vika elektronisissa järjestelmissä johtuu monesti olosuhteista. Lumikuorman ja lian aiheuttama paino aiheuttaa monesti johtovikoja. Lisäksi liitoksiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa katkoksia. ABS- tai EBS-järjestelmän vikaantuessa perävaunun ABS-jarrutustoiminto lakkaa äkillisesti toimimasta. Tämä voi aiheuttaa perävaunun hallitsemattoman sivuluisun. 

EBS-jarrujärjestelmissä kuormantunteva jarruvoiman säätö tapahtuu sähköisesti. Jos järjestelmä ei tunnista kuormaa, on perävaunussa aina täysi jarru päällä. Lisäksi ajonvakautusjärjestelmät eivät toimi tällaisessa tapauksessa. 

Kuljettaja havaitsee jarrujärjestelmän vian, kun auton kojetauluun syttyy ABS-viasta ilmoittava merkkivalo. Joissain tapauksissa merkkivalo ei syty ja tällöin kuljettaja huomaa järjestelmän olevan viallinen, kun jarrutus muuttuu äkillisesti erittäin voimakkaaksi. Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, pysähdy välittömästi ja tarkasta laakereiden lämpötilat. Joissakin tapauksissa ajon aikana syttyvä EBS-valo voi indikoida myös mahdollista laakeriongelmaa. 

Tarkkaile pistokkeiden sekä johtimien kuntoa ja kiinnitystä säännöllisesti. Vaihda hapettuneet sähköpistokkeet heti! 

Mikäli epäilet, että jarrujärjestelmä ei toimi oikein, varaa korjaamolta aika vikakoodien lukemista varten. Tällä voidaan varmistua järjestelmän toiminnasta sekä kartoittaa mahdolliset ongelmat. 

Jarruongelmat sekä laakeriviat

Yleisin matkan pysäyttävä vika on jarrun tai laakerin ylikuumentuminen. Tälle vialle voi olla monia syitä ja yleensä laakerivian aiheuttaa huollon laiminlyönti. 

Laakerit tulisi tarkastaa kulumien varalta säännöllisesti. Mikäli napa on purettavissa, tulisi napa pestä ja tarkistaa laakerit kulumisen varalta. Jos laakereissa on havaittavissa kulumaa, ne on uusittava heti! Ehjän laakerin huolloksi riittää pelkkä voitelurasvan vaihto. Varmista laakereiden huoltoväli akselivalmistajan ohjeesta! 

Jarruista johtuva navan kuumeneminen voi kertoa mekaanisesta viasta tai paineilmajärjestelmässä olevasta ongelmasta. Tätä vikaa voi esiintyä kaiken tyyppisissä kuorma-autoissa ja perävaunuissa. 

Ylikuumentunut napa voi pahimmillaan aiheuttaa renkaan irtoamisen ajossa, jolloin satojen kilojen painoinen pyörä voi ajautua vastaantulevien kaistalle. Lisäksi pyörä tai pyörät voivat kuumenemisen takia syttyä tuleen aiheuttaen auton tai perävaunun tuhoutumisen. Joka tapauksessa ylikuumentunut napa aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. 

Kiinnitä huomiota laakereihin

Ennaltaehkäisyksi riittää napojen säännöllinen tarkastus aina tauolle pysähtyessä. Kierrä ajoneuvo, kokeile kädellä, ovatko navat kuumentuneet tasaisesti. Myös nenään tuntuva palaneen käry voi olla merkki tästä viasta. 

Toplift suosittelee jarru- ja laakerivikojen ehkäisyksi säännöllistä huoltoa. Naparasvat tulisi vaihtaa akselivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Jos paineilmajarrut jäätyvät talvella, on syytä tarkastuttaa ilmankuivaimen toiminta. Jäänestoaine ilmajärjestelmässä liuottaa venttileissä olevan voiteluaineen ja tämä puolestaan voi aiheuttaa jarrujen kuumenemista. Vaihda kuluneet jarrupalat sekä hihnat hyvissä ajoin sekä voitele rasvattavat osat säännöllisesti. 

Nosturit ja nostimet on tarkistettava vuosittain

Muistathan hoitaa myös kuormaus- sekä asennusnostureiden ja perälautanostimien lakisääteiset vuositarkastukset! 

Lastin kuormaamiseen sekä purkamiseen käytettävät nostolaitteet on käyttöasetuksen 403 mukaan tarkastettava vuosittain asiantuntijayhteisön tai hyväksytyn asiantuntijan toimesta. Tarkastuksella varmistutaan siitä, että työvälineen asennus on suoritettu asianmukaisesti ja että työväline on turvallinen käyttää. Työvälineen käyttö on asetuksen mukaan kiellettyä, mikäli sen tarkastusta ei ole asianmukaisesti suoritettu. Lisää tietoa Valtioneuvoston asetuksesta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta löydät täältä, (tarkemmat kohdat §32 – §35)

Tarkastusvelvollisuus tulee monelle yllätyksenä. Jos mietit, pitääkö nostimesi tarkastaa, niin kysy itseltäsi: 

  • käytänkö nostinta paikoissa, joissa työskentelee muita henkilöitä (esim. yhteinen työmaa) 
  • käyttääkö nostinta henkilö, joka työskentelee palveluksessani
  • käytänkö työnantajani haltuuni antamaa nostinta?

Jos vastasit kyllä johonkin näistä kysymyksistä, niin nostin on tarkastettava! 

Vuositarkastus ei ole vain pakollinen paha. Parhaat tulokset saadaan, kun tarkastus liitetään osaksi ennakoivaa huoltoa. Tarkastuksessa havaitaan usein alkavia vikoja, sekä puutteita, joiden korjaaminen voidaan monesti tehdä tarkastuksen yhteydessä. Pienten ongelmien korjauksella voidaan usein välttyä pidemmiltä ja kalliimmilta korjauksilta, jotka voivat aiheuttaa pahimmillaan nostimen käyttöön pitkiä katkoksia ja tämä taas näkyy suoraan yrittäjän pussissa. 

Vältä viat ennakoivalla huollolla

Yleisesti ottaen ennakoiva huolto niin nostimissa kuin koko kalustossakin säästää euroja ja jopa ihmishenkiä. Topliftin ammattilaiset auttavat pitämään kalustosi pitkäikäisenä ja käyttövarmana, joten käänny asiantuntevaan korjaamomme puoleen kaikissa huoltoon liittyvissä asioissa. 

Ota yhteys palvelevaan korjaamoomme »

Tiedätkö, mitä asioita määräaikaishuollossa kuuluisi tarkastaa?

Eihän näitä muista ulkoa Erkkikään! Ei hätää – me tarjoamme sinulle veloituksetta huollon tarkistuslistan, joka kokoaa perävaunutyypeittäin määräaikaishuoltojen tarkistuskohteet sekä listan päivittäin tsekattavista kohteista!

Jaa: